Articles for category: Encyklopedia literatury, Encyklopedia teatru, Leksykon filmu, Wielka encyklopedia opery

wenuspaleo

Asystent reżysera

Asystent reżysera - zawód filmowy, asystenci reżysera są jego najbliższymi współpracownikami w przygotowaniu filmu, a następnie w pracy w czasie zdjęć. W języku angielskim: assistant director.

wenuspaleo

Asystent obrazu

Asystent obrazu (asystent kamery, asystent operatora): realizator, do którego obowiązków należy przede wszystkim opieka nad akcesoriami zdjęciowymi oraz odpowiedni dobór taśmy filmowej.

Animator

Animator: w terminologii filmowej - osoba zajmująca się tworzeniem animacji. W terminologii teatralnej: aktor teatru lalek. Ogólnie: osoba dokonująca animacji, ożywienia czegoś.

wenuspaleo

Animatronika

Animatronika - dziedzina twórczości filmowej. Obejmuje konstruowanie przedmiotów nierzeczywistych wraz z wprawianiem ich w ruch.

Anamorfoza

Anamorfoza - w terminologii sztuk pięknych: liniowe, jednokierunkowe zwężenie lub rozszerzenie obrazu. Niekiedy także szerszej - odtworzenie pierwotnej postaci obrazu zniekształconego. Analogicznie w terminologii filmowej: stosowane w filmie panoramicznym zwężenie obrazu, uzyskiwane dzięki obiektywom anamorfotycznym.

wenuspaleo

Anamorfot

Anamorfot, także obiektyw anamorfotyczny - układ optyczny (obiektyw, a także nasadka na obiektyw kamery lub projektora filmowego) powodujący zwężenie lub rozszerzenie obrazu. Tworzenie filmów panoramicznych.

wenuspaleo

Analiza filmu

Analiza filmu, także analiza filmowa - rodzaj analizy naukowej (zobacz: analiza), zespół czynności badawczych mających na celu wyodrębnienie głównych elementów składowych utworu filmowego. Analiza montażowa.

wenuspaleo

Film abstrakcyjny

Film abstrakcyjny: gatunek filmowy i kategoria estetyczna; film rezygnujący z bezpośredniego przedstawienia rzeczywistości, fabuły i narracji na rzecz ekspresji wizualnej.

wenuspaleo

Film absolutny

Film absolutny: w niemieckiej awangardzie filmowej (abstrakcjonizm, ekspresjonizm). Filmy stanowiące kompozycje animowanych linii, plam, figur i innych form.

wenuspaleo

Aaton

Aaton Digital Aaton Digital, dawniej pod nazwą Aaton – francuskie przedsiębiorstwo produkujące sprzęt do produkcji filmów, kamery filmowe. Jego siedziba mieści się w Grenoble, założone zostało w 1971 roku. Do produktów firmy należą głównie kamet 16mm i 35mm, a także osprzęt kamer (w tym przystawki generujące kod czasowy na negatywie), sprzęt dźwiękowy oraz sprzęt do montażu ...

Adaptacja

Adaptacja: w obrębie literatury - transpozycja, na potrzeby filmu - ekranizacja. Przeróbka oryginalnego utworu na potrzeby innych adresatów lub dostosowanie go do innych środków wyrazu. Wyróżnianie adaptacji wiernych i swobodnych możliwe jest, o ile przyjąć romantyczne rozumienie oryginalności.