Materiał adaptowany

Materiał adaptowany

Materiał adaptowany (w języku angielskim adapted material) – materiał, który uległ adaptacji (zobacz: adaptacja, adaptacja filmowa), to jest elementy utworu oryginalnego (przede wszystkim fabularne i w ogóle treściowe), które zostały zaczerpnięte z niego na potrzeby innego medium. Najczęściej ma się tu na myśli materiał literacki, muzyczny lub teatralny zaczerpnięty z dzieła oryginalnego na potrzeby filmu.


Określenie odnosi się zwłaszcza do tworzenia scenariuszy filmowych. Producenci filmowi, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, traktowali odmienne scenariusze oryginalne i scenariusze adaptowane, uznając te drugie za mniej wartościowe, a nawet płacąc scenarzystom mniej za “materiały adaptowane”. Tendencja taka odwróciła się w ostatnich latach, studia filmowe uważać zaczęły wręcz, że w wielu aspektach pisane scenariuszy na podstawie innych dzieł wymaga więcej wysiłku.

Na potrzeby filmu adaptuje się często także materiał muzyczny (muzyka filmowa). Zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju kinematografii muzyka filmowa tworzyła często mieszankę muzyki oryginalnie napisanej do filmu i swobodnych adaptacji muzyki klasycznej i popularnej.


Dodaj komentarz