pieśni (pieśń)

Pieśń: forma muzyczna, utwór wokalny lub wokalno-instrumentalny.

aria

Aria: forma wokalno-instrumentalna, zwłaszcza w operze, oratorium i kantacie.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

entrée

Entrée – wieloznaczny termin kulinarny: przystawka podawana na początku posiłku. Także w terminologii muzycznej, baletowej, teatralnej i cyrkowej.

Aktorstwo

Aktorstwo, sztuka aktorska: odgrywanie przez aktorów roli w filmie i na scenie.

Aida

Aida: opera Giuseppe Verdiego z 1871. Libretto: Antonio Ghislanzoni.

Jakub Adamczewski

Jakub Adamczewski (1763-1812): polski pisarz i tłumacz. Związany z Teatrem Narodowym, tłumaczył głównie libretta i francuskie komedie.

Akt teatralny

Akt, akt teatralny, akt sztuki, akt dramatu, akt przedstawienia teatralnego: obok sceny zasadniczy element kompozycyjny utworu dramatycznego, zamknięta formalnie i treściowo część dramatu.

Azione sacra

Azzione sacra: forma muzyczna zbliżona do oratorium, ale inscenizowana. Zwłaszcza kompozytorzy włoscy w Wiedniu końca XVII wieku (sepolcro). Później właściwie synonim oratorium (nawet Mojżesz w Egipcie).

Air

Air: w muzyce francuskiej, a także angielskiej. Zwłaszcza w utworach wokalno-scenicznych: odpowiednik włoskiej arii. Często też melodyjna pieśń. Poza tym opcjonalna część suity, bez charakteru tanecznego.