Asystent

Asystent – w sensie ogólnym: osoba pomagająca specjaliście w wykonywanych przez niego zadaniach (np. pomocnik chirurga wykonującego operację). Potocznie: osoba pomagająca przy wykonywaniu danej czynności, niekoniecznie specjalistycznej (asystująca przy czymś). Także określenie specjalne, dotyczące niektórych zawodów (zwłaszcza stanowisko na wyższej uczelni oraz szereg zawodów filmowych).


W Polsce w placówkach naukowych – w instytutach naukowych, na uczelniach wyższych – najniższe rangą stanowisko pracowników naukowych lub pracowników naukowo-dydaktycznych. Powołuje się na nie absolwentów studiów wyższych co najmniej z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza. Osoby te pracują pod kierownictwem profesora lub doktora (potocznie spotyka się określenie “asystent profesora”). Wyższym stanowiskiem jest stanowisko adiunkta, na które powołuje się osoby z tytułem doktora lub wyższym.

Stanowisko służbowe asystenta istnieje także w służbie bibliotecznej oraz w muzealnictwie. Asystent biblioteczny to stanowisko służbowe w grupie bibliotekarzy dyplomowanych. Także w służbie bibliotecznej jest to stopień niższy od adiunkta.

Stanowisko asystenta (niekiedy także praktyka zawodowa po ukończeniu uczelni wyższej) to asystentura.

Etymologia: z języka łacińskiego. Czasownik assisto, assistere, astiti znaczy “stanąć obok”, “być obecnym”, “pomagać”. Termin pochodzi od participium (imiesłowu) assistens – “pomagający”.

Zawody filmowe

Określenie występuje także w nazwach wielu zawodów filmowych:

Asystent reżysera – współpracownik reżysera pomagający w bieżących czynnościach reżyserskich (w Polsce występuje często określenie drugi reżyser w miejsce angielskiego assistant director).

Asystent obrazu (operatora, kamery) – funkcja pomocnicza w ekipie filmowej, realizator odpowiedzialny za wyposażenie i akcesoria.

Asystent montażysty – pomocnik montażysty filmu (np. wypisywanie numerów stopażu, opisywanie odrzutów).

Asystent produkcji (kierownika produkcji) – pomocnik w pionie produkcji filmu.


Tagi
Encyklopedia ekonomiiHumanistyczna encyklopedia naukiLeksykon filmuLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz