Atmosfera filmu, atmosfera sceny

Atmosfera, atmosfera scenyatmosfera filmu (w języku angielskim atmosphere) – pojęcie  atmosfery filmu  ma charakter swobodny, nie ma jasno określonej definicji. W filmoznawstwie i krytyce filmowej odnosi się ono nie tyle do nastroju dzieła filmowego jako całości, co raczej do nastroju konkretnej sceny filmowej, i to przede wszystkim przez elementy współtworzącego ją “tła”.


Zobacz też: atmosfera ziemska, tam też etymologia słowa i ogólne uwagi językowe.

W czasie realizacji filmu, a nawet w krytyce filmowej, słowo “atmosfera” pada często raczej jako słowo-wytrych, hasło służące szybkiemu porozumieniu się, wskazaniu na szeroko podzielane odczucie – niż jako rzeczywisty opis. Niekiedy nawet pojawia się w określeniach wyświechtanych i w złym guście, takich jak “magiczna atmosfera”. Spotyka się też określenia “klimat”, “klimat sceny”, “klimat filmu”, które są synonimiczne, ale bardziej potoczne.

Tło, które tworzy atmosferę danej sceny to przede wszystkim dekoracje i ich szczegóły, rekwizyty, niekiedy nawet charakterystyczni statyści. Detale takie tworzą nastrój danej sceny przede wszystkim poprzez podkreślenie walorów jej unikalności, niepowtarzalności.

Porównaj: atrakcyjność, atrakcyjność filmu (artykuł omawia atrakcyjność w sensie psychologicznym, ze wzmianką o atrakcyjności jako kategorii estetycznej).


Tagi
Leksykon filmu

2 komentarze do “Atmosfera filmu”

  1. Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz