Ujęcie archiwalne

Ujęcie archiwalne – ujęcie filmowe wzięte z filmu archiwalnego (zobacz: film archiwalny) lub innego filmowego materiału archiwalnego. W języku angielskim: library shot. Podobny charakter ma określenie “zdjęcia archiwalne” (library pictures, materiały filmowe gromadzone dla celów ponownego wykorzystania w filmie lub telewizji) oraz określenie “wykopiowanie” (stock footage duplication, wykonanie duplikatu negatywu i kopii roboczej z filmowego materiału archiwalnego).


Zobacz też: archiwum filmowe.


Tagi
Leksykon filmu

Dodaj komentarz