kult przodków w Chinach

Kult przodków w Chinach: jeden z głównych elementów religijności Chin, w chińskiej religii ludowej i w konfucjanizmie.

Bai Fengxi

Bai Fengxi: chińska dramatopisarka i aktorka.

A Jia

Ah Jia: chiński dyrektor teatralny, dramaturg i teoretyk teatru.