Atelier filmowe

Atelier filmowe – część wytwórni filmowej, która obejmuje jeden lub kilka budynków (hale filmowe) przeznaczonych do wykonywania zdjęć określanych jako zdjęcia halowe (zdjęcia atelierowe). Oprócz właściwych hal filmowych, które zawierają urządzenia techniczne i wyposażenie specjalne używane bezpośrednio w realizacji filmu, profesjonalne ateliers filmowe zawierają także pomieszczenia pomocnicze. Są to np. garderoby aktorów, charakteryzatornie, pracownie rzemieślników artystycznych (malarnie), pracownie techników, pracownie efektów specjalnych, pokoje grup roboczych, kabiny dźwiękowe, magazyny (kostiumów, rekwizytów, elementów scenografii, urządzeń technicznych). Zobacz: atelier w sensie ogólnym.


Dzięki dużej kubaturze wiele hal filmowych umożliwia kręcenie kilu filmów jednocześnie. Największe wytwórnie filmowe dysponują kilkoma i więcej halami filmowymi. Atelier filmowe dzięki zastosowaniu sztucznego oświetlenia i odpowiedniemu zainscenizowaniu dekoracji umożliwia uniezależnienie procesu realizacji filmu od warunków pogodowych. Możliwe jest więc kręcenie także studyjnych scen plenerowych (plenery atelierowe).

Film realizowany w warunkach studyjnych to film atelierowy (studio picture, studio film).


Tagi
Leksykon filmu

Dodaj komentarz