American Society of Cinematographers

American Society of Cinematographers, ASC

American Society of Cinematographers (ASC, zapisywane też A.S.C.) – organizacja środowiskowa: Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych. Elitarna i najstarsza organizacja zrzeszająca wybitnych operatorów filmowych, funkcjonująca w Hollywood od 1919 roku. Członkostwo w American Society of Cinematographers uznawane jest za prestiżowe, obwarowane jest kryterium najwyższych umiejętności zawodowych.


Zobacz też: Amerykańska Akademia Filmowa i American Cinema Editors (ACE).

Skrót A.S.C. umieszczano zwyczajowo w czołówkach filmów amerykańskich, zaraz po samych nazwiskach twórców zdjęć (podobnie jak np. skrót B.S.C., British Society of Cinematographers).

Od 1920 roku ASC wydaje własne czasopismo, cieszący się znaczną renomą miesięcznik noszący tytuł “American Cinematographer”. Do innych znanych publikacji ASC należy American Cinematographer Manual.


Dodaj komentarz