Film archiwalny (filmy archiwalne)

Film archiwalny – w filmoznawstwie określenie to ma dwa znaczenia, obejmuje filmy powstałe w wyniku montażu zarchiwizowanych materiałów filmowych oraz samodzielne filmy i wszelkiego rodzaju materiały zdjęciowe przynależące do zbiorów archiwum filmowego (zobacz: archiwum filmowe, filmoteka).


W języku angielskim: archival film (magazyn archiwaliów – archival storage).

Film archiwalny – definicja i funkcje

Filmy archiwalne rozumiane jako filmy, które przechowuje archiwum filmowe (włączone do zasobów filmotek) to przede wszystkim utwory filmowe zachowane jako cenne. Stanowią one świadectwa historii kina i rozwoju sztuki filmowej we wszystkich jej aspektach. Filmy archiwalne powstałe w wyniku ponownego montażu starych materiałów filmowych są natomiast odmianą filmu kompilacyjnego lub filmu montażowego. Filmy archiwalne rozumiane jako filmy kompilacyjne stwarzają nie tylko specyficzne problemy montażowe, ale także reżyserskie. Przed reżyserem staje problem tego, jak zacytować film archiwalny sprawiając, by poprawnie spełniał funkcje źródłowo-dokumentacyjne, ukazując przeszłość trafnie i interesująco, ale unikając przy tym odkształceń treści i nadmiernej modernizacji.

Celem archiwizacji filmów jest również gromadzenie źródeł historycznych (zwłaszcza w przypadku filmu dokumentalnego) oraz systematyczne zapoznawanie widzów ze spuścizną historyczną kinematografii. W tym drugim przypadku znaczną rolę odgrywa nie tylko kino, ale także telewizja. W Polsce do szczególnie interesujących repertuarowo przykładów należała telewizyjna Filmoteka Arcydzieł, którą przez wiele lat kierował Jan Fuksiewicz (następnie program ten był, z przerwami, kontynuowany). Nakierowana na ten cel działalność kin, przede wszystkim DKF-ów, rozpoczęła się w Polsce około 1956 roku. Przez długi czas kina korzystały z zasobów obrazów archiwalnych, które gromadziło Centralne Archiwum Filmowe oraz z ogólnodostępnych zasobów Centrali Wynajmu Filmów.

Zobacz też: zdjęcia archiwalne, ujęcie archiwalne, archiwum, archiwistyka.

Bibliografia:

  • Edward Zajiček, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia, Instytut Kultury. Komitet Kinematografii, Warszawa 1994.

Tagi
Encyklopedia historycznaLeksykon filmu

Dodaj komentarz