Antropologia filmu

Antropologia filmu – dziedzina filmoznawstwa, a jednocześnie antropologii kulturowej. Dziedzina refleksji nad kinem i filmem, która ujmuje je jako wytwory działań społecznych ludzi oraz w szerokim kontekście związków filmu ze światem kultury. Kierunek antropologiczny w badaniach nad filmem ujmuje film jako tekst kultury, w tym jako formę neomitologii lub jako świadectwo kulturowe. W obrębie antropologii filmu rozwija się badania interdyscyplinarne, powiązane z filozofią kultury, etnologią, etologią i antropologią strukturalną. W języku angielskim: anthropology of film.


Dyscypliną szerszą niż antropologia filmu jest antropologia wizualna, dział antropologii zajmujący się interpretacją całości wizualnej części kultury. W powiązaniu z antropologią filmu funkcjonuje rozwija się także film antropologiczny (film etnograficzny). Czołowym reprezentantem antropologii filmu w Polsce był Aleksander Jackiewicz, który rozważał film przede wszystkim jako przetworzoną przez intencję twórców kopię postaci audiowizualnej rzeczywistości pozafilmowej.

Literatura przedmiotu:

  • John Adair, Sol Worth, Through Navajo Eyes. An Exploration in Film Communication and Anthropology, 1972.
  • Siergiej Eisenstein, Nieobojętna przyroda, 1975.
  • Alicja Helman, Przedmiot i metody filmoznawstwa, 1985.
  • Maryla Hopfinger, Film i antropologia, w: Zbigniew Benedyktowicz, Danuta Palczewska, Teresa Rutkowska (red.), Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia, 1992.
  • Aleksander Jackiewcz, Antropologia filmu, 1975.
  • Weston La Barre, The Cultural Basis of Emotions and Gestures, w: Social Aspects of the Human Body, 1978.

Tagi
Encyklopedia socjologiiLeksykon filmu

Dodaj komentarz