Articles for tag: Adam Mickiewicz, adaptacja, air, akompaniament, alba, anakreontyk, aojdowie, aria, ballada, Bolesław Chrobry, carmen, duma, enkomion, epinikion, epos, Gall Anonim, gatunki literackie, hejnał, Horacy, hymn, hyporchem, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Kochanowski, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, kurdesz, liryka, madrygał, minnesängerzy, nokturn, oda, padwany, pieśń, pieśni ludowe, poemat epicki, prosodion, Sebastian Grabowiecki, serena, serenada, skolion, śpiewnik, Tagelied, trubadurzy, Wespezjan Kochowski, żongler

magodia

Magodia (magoidia) Magodia (magoidia) – w teatrze starożytnej Grecji rodzaj sceny komicznej. Obejmowała ona występy mężczyzn, którzy dla wywołania efektu komicznego występowali w strojach kobiet. Stanowiła osobny podgatunek mimu, który rozkwitał w III wieku p.n.e. Cechowała ją groteskowość i obsceniczność. Magodia w teatrze starożytnej Grecji Z literatury greckiej magodie przejął następnie mim rzymski. Męscy aktorzy ...

Akroteleuton

Akroteleuton, akrotelestych, akrostych podwójny: rodzaj akrostychu (według szerszej definicji). Połączenie teleutonu i akrostychu (według wąskiej definicji).

Barzelletta

Barzelletta: w języku włoskim dosłownie "dowcip", "żart", "kawał", szczególnie obsceniczna dykteryjka. Artykuł obejmuje tak znaczenie literackie, jak i muzyczne terminu, które są powiązane. Barzelletta to bowiem tak forma muzyczna, jak i gatunek literacki obecny w kulturze włoskiej od późnego średniowiecza do renesansu. Oba znaczenia są zresztą niemal równoznaczne z terminem "frottola".