Agencja artystyczna

Agencja artystyczna – rodzaj impresariatu (impresariat to instytucja organizująca występy artystyczne, rzadziej także np. występy sportowców) rozwinięty we współczesnej profesjonalnej produkcji artystycznej.


Agencja artystyczna jako forma impresariatu

Agencje artystyczne stanowią formę pośrednictwa pracy, polegającą na organizacji castingów (przesłuchań), selekcjonowaniu ofert, wyszukiwaniu możliwości pracy oraz zawieraniu umów w imieniu artystów. Ich usługi skierowane są głównie do aktorów (agencje aktorskie), muzyków, przedstawicieli zawodów filmowych i cyrkowych (np. żonglerzy). Pisarze i artyści-plastycy rzadziej korzystają z ich usług, wybierając raczej indywidualnych agentów (impresario, marszand) – w polskich warunkach rynkowych jest to jednak wciąż rzadkość.

Zobacz też: agencja public relations, agencja reklamowa, agencja informacyjna, agencja prasowa.

Agencje artystyczne pełnić może też wiele innych funkcji, niezwiązanych bezpośrednio z pośrednictwem pracy. Zwłaszcza agencje artystyczne w Polsce zajmują się także organizowaniem koncertów i imprez masowych. Niekiedy nawet stanowią jednocześnie wytwórnie płytowe czy agencje reklamowe.

Większość agencji artystycznych to przedsiębiorstwa prywatne, niektóre jednak działają jako instytucje samorządowe, zajmujące się organizowaniem miejskich festiwali, imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych. W okresie PRL niemal monopolistyczną pozycję miała państwowa Polska Agencja Artystyczna “Pagart”, rozwiązana w latach dziewięćdziesiątych. Jako przykłady wielkich światowych agencji artystycznych wymienić można wielkie agencje filmowe: Creative Artists Agency, International Creative Management i William Morris Agency.

W języku angielskim – talent agency lub booking agency. Osoba zajmująca się tego rodzaju działalnością to agent (impresario) – w języku angielskim talent agentbooking agent itp.


Tagi
Encyklopedia muzykiEncyklopedia teatruLeksykon filmu

Dodaj komentarz