Archiwum filmowe

Archiwum filmowe – rodzaj archiwum: instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania, klasyfikacji, ochrony i udostępniania filmów (porównaj: film archiwalny) oraz wszelkiego rodzaju archiwaliów filmowych. Materiały te to przede wszystkim źródła historyczne dotyczące historii kinematografii i dziejów wszystkich aspektów sztuki filmowej. W języku angielskim: film archive.


Archiwum filmowe a filmoteka

Niekiedy utożsamia się ze sobą pojęcia “archiwum filmowe” i “filmoteka”. Filmoteka w ścisłym sensie to jednak tylko zasadnicza część archiwum filmowego, obejmująca filmy archiwalne (przede wszystkim oryginalne negatywy filmowe). Utożsamienie to zaszło prawdopodobnie dlatego, że największe i najważniejsze archiwa filmowe nazywa się powszechnie filmotekami (np. Filmoteka Narodowa). Do innych ważnych elementów archiwów filmowych należą działające przy nich biblioteki filmowe, gromadzące i udostępniające publikacje dotyczące filmu.

Przechowywanie archiwaliów filmowych

Archiwa filmowe dostarczają archiwistyce problemów specyficznych związanych z ochroną gromadzonych materiałów. Dawniejsze filmy kręcono na łatwopalnej taśmie filmowej (celuloid), przez co ich przechowywanie było trudne, a nawet niebezpieczne. Współcześnie nadal przechowywanie filmów archiwalnych stwarza wiele problemów logistycznych, związanych z miejscem i warunkami przechowywania materiałów (których w razie zniszczenia nie da się odtworzyć. Nad archiwami filmowymi ciąży także kosztowne i czasochłonne zadanie digitalizacji filmów (przenoszenie filmów na nośniki cyfrowe).

Główną ogólnoświatową organizacją zrzeszającą archiwa filmowe jest FIAF (Fédération internationale des archives du film; International Film Federation), założona w 1938 roku, z siedzibą w Paryżu. Polskie narodowe zbiory filmowe przechowuje Filmoteka Narodowa, założona w 1955 roku.

Zobacz też: zdjęcia archiwalne, ujęcie archiwalne.

Linki zewnętrzne: Strona internetowa FIAF.


Tagi
Encyklopedia historycznaLeksykon filmu

1 komentarz do “Archiwum filmowe”

Dodaj komentarz