Asystent reżysera

Asystent reżysera

Asystent reżysera – zawód filmowy, asystenci reżysera są jego najbliższymi współpracownikami w przygotowaniu filmu, a następnie w pracy w czasie zdjęć. W języku angielskim: assistant director.


Funkcja asystenta reżysera traktowana jest często nie tyle jako samodzielny zawód, ale jako rodzaj szkolenia, przygotowania zawodowego przyszłych twórców filmów. Tak np. wielu asystentów reżysera pracujących przy realizacji sławnych filmów polskiej szkoły filmowej zostało później wybitnymi reżyserami. Należeli do nich między innymi Roman Polański, Jan Morgenstern i Kazimierz Kutz.

Porównaj: asystent montażysty, asystent produkcji, asystent kamery (operatora, obrazu), a także asystent w sensie ogólnym (tam też etymologia wyrazu).

I i II asystent

Pierwszy asystent reżysera (I asystent) zajmuje się wszystkim tym, co wiąże się bezpośrednio z bieżącymi czynnościami reżyserskimi. Przynależą tu np. przygotowanie aktorów do akcji; sprawdzenie scenografii, kostiumów i rekwizytów; nadzór nad ekipą techniczną filmu; kierowanie statystami. Często występuje także drugi asystent reżysera (II asystent), który wykonuje bezpośrednie, bieżące zalecenia reżysera.

Drugi reżyser. Starszy asystent

Pierwszy asystent reżysera to w języku angielskim first assistant director. W praktyce polskiej używa się jednak zazwyczaj określenia drugi reżyser, ze względu na fakt, że drugi reżyser zastępuje w wielu sprawach reżysera. Wyjątkiem od tej konwencji jest w Polsce przede wszystkim film reklamowy – w którym pod wpływem angielskim używa się raczej określenia I asystent. Dawniej w Polsce drugiego reżysera określano także terminem starszy asystent reżysera.

Literatura przedmiotu:

  • Georges Sadoul, Ci, którzy realizują film, w: idem, Cuda kina, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1961.

Dodaj komentarz