Animator

Animator – w terminologii filmowej: osoba zajmująca się tworzeniem animacji, zobacz – animacja i film animowany. W terminologii teatralnej: aktor teatru lalek. Ogólnie: osoba dokonująca animacji, ożywienia czegoś – zwłaszcza organizator rozrywek i wszelkich form spędzania czasu wolnego.


Film animowany

Animatorzy to pracownicy wytwórni filmowych lub niezależni artyści, którzy zajmują się tworzeniem filmów animowanych (np. filmów rysunkowych, filmów kukiełkowych). Rysunki wykonują na podstawie scenopisu oraz na podstawie ogólnych projektów graficznych tworzonych przez plastyków. Obrazują one kolejne fazy ruchu postaci i tła w filmie (w klasycznych filmach animowanych tło jest bardziej statyczne, niż postać), rejestrowane na taśmie filmowej. Podobnie w filmach lalkowych – animatorzy ustawiają przed obiektywem kamery kukiełki i inne typy lalek, także przedstawiając je w kolejnych fazach ruchu.

Nazwę tę nosi także Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych odbywający się od 2008 roku w Poznaniu.

Teatr lalkowy

Termin występuje także w terminologii teatralnej: w teatrze lalek oznacza on lalkarza – artystę (aktora), który wprawia w ruch lalki. Techniki poruszania lalkami są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju lalek. Tak np. kukiełki porusza się od dołu za pomocą drążka, marionetki porusza się od góry za pomocą sznurków, pacynki porusza dłoń animatora, który nakłada na nią lalkę tak jak rękawiczkę.

Inne znaczenia. Animator czasu wolnego

Słowo pochodzi z łaciny (animator, animatoris – “ten, który coś ożywia”). W języku ogólnym określa się tak osoby, które zachęcają do czegoś, ożywiają coś, wzbudzają zainteresowanie czymś. Termin ten jednak jeszcze do niedawna był uważany za przestarzały. Współcześnie słowo to, pod wpływem języka angielskiego, ponownie staje się częste w języku polskim, stanowiąc nawet wyraz modny i nadużywany. Określa się tak np. w terminologii religijnej osoby, które stanowią liderów modlitwy czy określonej wspólnoty chrześcijańskiej. Występują też określenia takie jak animator kultury czy animator czasu wolnego (zwłaszcza w znaczeniu “osoba prowadząca rozrywki w hotelach”).


Tagi
Encyklopedia teatruLeksykon filmu

Dodaj komentarz