Articles for category: Encyklopedia historyczna, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Encyklopedia kultury antycznej, Encyklopedia pedagogiki, Humanistyczna encyklopedia nauki, Wielka encyklopedia geograficzna świata

Akrofonia

Akrofonia, zasada akrofonii - sposób, w jaki w rozwoju pisma ideogramy przekształcają się w litery. Polega na tym, że ideogram zaczyna być używany nie jako graficzny znak danego słowa, ale jako znak głoski, od której rozpoczyna się to słowo.

Akcent oksytoniczny

Akcent oksytoniczny Akcent oksytoniczny, także akcent finalny lub akcent wygłosowy – rodzaj akcentu wyrazowego (stałego), akcent padający na ostatnią sylabę wyrazu (wygłos) lub na ostatnią sylabę zestroju akcentowego. Wyróżnia się, prócz akcentu wygłosowego, jeszcze trzy inne formy akcentu stałego. Akcent padający na pierwszą sylabę to akcent inicjalny, na przedostatnią – akcent paroksytoniczny (typowy dla języka polskiego), na trzecią sylabę ...

Aglutynacja

Aglutynacja: jeden ze sposobów, za pomocą których w językach zachodzi tworzenie form gramatycznych. Dołączanie do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, ściśle określoną funkcję. Wyróżnia się języki aglutynacyjne, w przeciwieństwie do fleksyjnych.

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) - w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników - w sensie słowotwórczym. Także "uprzymiotnikowienie".

Akcent w dialektach

Akcent w dialektach: w dialektach i gwarach języka polskiego akcent nie różni się od języka ogólnego. Wyjątkiem są gwary peryferyjne: kaszubskie, gwara podhalańska, gwara jabłonkowska. Także w sensie potocznym - "akcent lwowski", "akcent kresowy", "akcent krakowski"

Duch języka

Duch języka Duch języka – z pojęciem “ducha języka” spotkać się można w ogólnych rozważaniach o języku i kulturze, o charakterze eseistycznym, filozoficznym lub wręcz potocznym. Pojęcie “ducha języka” nie stanowi jednak elementu aparatu pojęciowego współczesnego, naukowego językoznawstwa, jest to bowiem termin nieprecyzyjny i nieostry, a w dodatku często obciążony ideologicznie. Występowało natomiast w XIX-wiecznym językoznawstwie ...