Film amatorski

Film amatorski – utwór filmowy zrealizowany za pomocą środków nieprofesjonalnych: przez realizatorów nie zajmujących się filmem zawodowo, w nieprofesjonalnych warunkach produkcji. Filmy amatorskie dysponują zazwyczaj małym budżetem, a także ograniczonymi środkami technicznymi. Do tego rodzaju środków technicznych należą np. kamera wąskotaśmowa (taśma 8, 10,5 lub 16 mm) lub nawet zapis wideo, a następnie amatorskie kamery cyfrowe. Dokonujący się współcześnie rozwój technik cyfrowych i komputerowych realizacji filmów znacznie wzbogacił możliwości techniczne filmu amatorskiego i niskobudżetowego. Funkcjonują także terminy kino amatorskiekinematografia amatorska. W języku angielskim: amateur cinema.


Zobacz też: film artystyczny.

W wielu krajach istnieją organizacje zrzeszające filmowców realizujących filmy amatorskie. W Polsce jest to Federacja Niezależnych Twórców Filmowych (Federacja Amatorskich Twórców Filmowych założona w 1956 roku). Organizuje ona Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich OKFA oraz wiele festiwali tematycznych. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje American Motion Picture Society (AMPS). Federacje krajowe zrzesza Międzynarodowa Federacja Filmów Amatorskich (UNICA, Union Internationale du Cinéma Non Professionel).

Wiele publikacji poświęcił filmowi amatorskiemu Wiesław Stradomski. Należą do nich Realizacja filmu amatorskiego (Warszawa 1970) i Zasady montażu w filmie amatorskim (Warszawa 1973). Kino amatorskie jest także osią fabuły filmu Krzysztofa Kieślowskiego Amator z 1979 roku.

Linki zewnętrzne:

 


Tagi
Leksykon filmu

Dodaj komentarz