Asystent obrazu (asystent operatora, asystent kamery)

Asystent obrazu / asystent operatora / asystent kamery – zawód filmowy, jedna z funkcji pomocniczych w ekipie zdjęciowej filmowej. Asystent obrazu jest to pomocnik autora zdjęć filmu – realizator, do którego obowiązków należy przede wszystkim opieka nad akcesoriami zdjęciowymi oraz odpowiedni dobór taśmy filmowej i akcesoriów operatorskich, ładowanie kaset, prowadzenie ostrości czy też wysyłanie do laboratorium nakręconego materiału. Podobny sens ma określenie asystent montażysty (porównaj także: asystent reżysera, asystent produkcji, asystent w znaczeniu ogólnym).


W języku angielskim: camera assistant (odpowiednio first camera assistantsecond camera assistant), dosłownie asystent kamery.

Asystent operatora: ostrzyciel i loader

W produkcji filmów fabularnych funkcje asystenta operatora podzielone są często pomiędzy kilka osób. I asystent operatora to inaczej ostrzyciel. W języku angielskim funkcja ta nosi nazwę focus puller. II asystent operatora to w języku angielskim clapper loader. W praktyce polskiej używa się także skróconego określenia loader.

Asystent kamery

W Polsce używa się na asystenta operatora także określenia asystent kamery, które stanowi dosłowne tłumaczenie angielskiego camera assistant. W kontekście anglosaskim ma ono jednak nieco odmienny kontekst znaczeniowy – podkreśla związek znaczeniowy funkcji operatora z samą kamerą. Pracę operatora kamery streszcza angielskie wyrażenie fast – “szybko”, podsumowujące jej charakter. Stanowi ono akronim utworzony od wyrazów focus (ostrość), aperture (ramka), shutter (migawka) i tacho (tachometr). Elementy te asystent kamery musi sprawdzić przed każdym ujęciem.

Literatura przedmiotu:


Tagi
Leksykon filmu

Dodaj komentarz