Argumentum ad ridiculum

Argumentum ad ridiculum

Argumentum ad ridiculum – chwyt erystyczny, dosłownie “argument odwołujący się do śmieszności”. Z języka łacińskiego: przymiotnik ridiculus, ridicula, ridiculum – “śmieszny”, “żartobliwy”; rzeczownik ridiculum, ridiculi – “żart”, “dowcip”.


Porównaj też: śmieszność (ogólna definicja pojęcia), żart.

Termin argumentum ad ridiculum obejmuje tak wyśmiewanie argumentów przeciwnika, jak i szydzenie z samej jego osoby. W tym drugim przypadku chwyt ten jest więc odmianą argumentu ad personam.

Niekiedy jednak termin przyjmuje także odmienne znaczenie, przy którym argumenty ad ridiculum stanowią odmianę argumentów ad auditores. Polegają one wtedy na próbie zjednania sobie przychylności publiczności poprzez jej rozśmieszenie, rozbawienie (chwyt ten opiera się na fakcie, że ludzie z samej swojej natury lubią się śmiać).

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Dodaj komentarz