Articles for tag: agencja artystyczna, akrobatyka, aktor, bractwo, cyrk, kabaret, Literatura francuska, literatura prowansalska, literatura średniowieczna, minstrele, pieśń, ręce, recytacja, reklama, trubadurzy, truwerzy, zabawa, zaji, żart, zawo, zawody, zawody śpiewacze, żongler

Barzelletta

Barzelletta: w języku włoskim dosłownie "dowcip", "żart", "kawał", szczególnie obsceniczna dykteryjka. Artykuł obejmuje tak znaczenie literackie, jak i muzyczne terminu, które są powiązane. Barzelletta to bowiem tak forma muzyczna, jak i gatunek literacki obecny w kulturze włoskiej od późnego średniowiecza do renesansu. Oba znaczenia są zresztą niemal równoznaczne z terminem "frottola".