Argumentum ex concessis

Argumentum ex concessis

Argumentum ex concessis, także argumentum ex concesso – chwyt erystyczny, argument oparty na przesłankach, w które wierzy jego adresat, ale niekoniecznie sam argumentujący. Jest to więc synonim argumentu ad hominem, przy czym współcześnie termin “argument ad hominem” ma także inne znaczenie, przy którym jest synonimem terminu “argumentum ad personam“. Jest to argument oparty na tych przesłankach, na które przystaje przeciwnik, nawet gdyby przesłanki te były obiektywnie błędne lub subiektywnie błędne dla argumentującego. Dosłownie: “argument z przyzwolenia”, “argument ze zgody” (z łacińskiego concessus – “pozwolenie”).


Argumenty ex concessis konstruuje się zgodnie z łacińskim wyrażeniem ipse dixisti (“sam powiedziałeś”). Argumentację rozpoczyna się często od zwrotów takich jak “A przecież sam mówiłeś, że…”. Szczegółowe informacje dotyczące argumentacji tego rodzaju zawiera artykuł poświęcony argumentom ad hominem.

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum a simili.


Dodaj komentarz