Argumentum ad superbiam

Argumentum ad superbiam – chwyt erystyczny, dosłownie “argument odwołujący się do pychy” (z języka łacińskiego: superbia, superbiae – “pycha”, “duma”). Argument ten zaliczany jest do grupy argumentów ad passiones (odwołujących się do uczuć). Np.: “Jeśli jesteś dumny ze swojego kraju, kup obligacje państwowe”, “Gotowanie dobrze ci idzie”. Często nie chodzi tu tylko o dumę z czegoś, ale także o źle pojętą lojalność względem czegoś. Bardzo zbliżony charakter ma argumentum ad vanitatem, schlebianie próżności odbiorcy.


Siła takich argumentów opiera się na nadmiernych uproszczeniach intelektualnych – oczywiście to, że ktoś nie chce w danym momencie kupić obligacji, nie oznacza jeszcze, że nie jest on dumny ze swojego kraju.

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia retorykiKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz