Argumentum ad quietem

Argumentum ad quietem – chwyt erystyczny – argumenty opierające się na sile perswazyjnej uzyskania tzw. “świętego spokoju”. Dosłownie: “argument odwołujący się do (pożądanego) spokoju” (z języka łacińskiego: quiesquietis – “wypoczynek”, “spokój”, “neutralność”). Termin ten obejmuje argumenty typu “zrób to, a będziesz miał święty spokój”.


Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populumargumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Dodaj komentarz