Argumentum ad captandum vulgus

Argumentum ad captandum vulgus – zwrot łaciński określający pewien argument erystyczny – “dowodzenie dla przypodobania się tłumowi”, “argument mający na celu pozyskanie tłumu”. Stanowi alternatywną nazwę argumentu ad populum, przede wszystkim w jego głównej formie, czyli jako formy demagogii obliczonej na brak przygotowania intelektualnego odbiorców czy nawet na ich złą wolę (“przypodobanie się motłochowi”). Używa się także krótszej wersji zwrotu argmentum ad captandum.


Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculumargumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia retorykiKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz