Die Abreise

Die Abreise [Wyjazd] – opera komiczna  (musikalisches Lustspiel) w jednym akcie z muzyką Eugena d’Alberta. Dzieło o kameralnym charakterze, napisane dla jedynie trzech śpiewaków. Autorem libretta był hrabia Ferdinad von Sporck. Premiera odbyła się we Frankfurcie 20 października 1898. Obok Nizin jest to jedyne dzieło d’Alberta, które do dziś jest szerzej pamiętane i wystawiane.


Die Abreise: libretto

Źródłem literackim libretta von Sporcka, które podobnie jak swoje źródło literackie cechuje się nieco biedermeierowskim charakterem, jest komedia z 1828, której autorem był August von Steigentesch (1774-1826). Miejscem akcji są XVIII-wieczne Niemcy. Trott (tenor) zakochany w Louise (sopran) próbuje namówić jej męża Gilfena (baryton) aby wyjechał w długą podróż. Ponieważ relacje małżeńskie Gilfena i Louise ochłodziły się wyraźnie – Gilfen przystaje na to, ma bowiem nadzieję, że czasowa rozłąka wzmocni ich miłość. Podróż tę planuje od długiego czasu, usilne zabiegi swojego przyjaciela Trotta, by go w nią wyprawić, zaczyna jednak traktować z podejrzliwością.

Postanawia więc jedynie udać, że wyjeżdża: po natychmiastowym powrocie do domu odkrywa od razu,  że Trott nie marnując czasu zaczyna zalecać się do Louise. Ostatecznie to Trott wyjeżdża w planowaną przez Gilfena podróż, a małżonkowie godzą się ze sobą.

Die Abreise: styl utworu

Die Abreise to lekka, kameralna opera komiczna, nie wykazująca śladów weryzmu, który występuje wyraźnie w Nizinach (Tiefland) i późniejszych dziełach d’Alberta. Widoczny jest tu natomiast silny wpływ oper komicznych niemieckiego romantyzmu, kompozytorów takich jak Peter Cornelius czy Albert Lortzing. Taki charakter muzyczny dzieła koresponduje zresztą z librettem.

W związku z faktem, że Eugene d’Albert był kompozytorem czerpiącym z bardzo rozmaitych źródeł inspiracji, ujawniają się jednak właśnie w tym lekkim utworze także pewne wpływy francuskie. Wyraźne są tu zwłaszcza podobieństwa do muzyki Emmanuela Chabrier.


Tagi
Wielka encyklopedia opery

Dodaj komentarz