Antrakt

Antrakt

Antrakt (z francuskiego entracte – “między aktami”) – przerwa pomiędzy aktami przedstawienia teatralnego, w tym także opery (zobacz artykuł Akt teatralny); czasem także przerwa między częściami koncertu lub dowolnego innego widowiska. Można określać tak również wszelkiego rodzaju rozrywki, zaplanowane przez organizatorów widowiska, zdarzenia wypełniające czas trwania antraktu, w tym przede wszystkim tańce lub muzykę pomiędzy aktami.


Zobacz też: zwischenruf, okrzyk publiczności przerywający przemówienie lub przedstawienie. Entrée – w kontekście teatralnym przede wszystkim spektakularne wejście aktora na scenę.

Muzyka antraktowa

3) W muzyce, w związku ze znaczeniem 1) i 2): Sam utwór muzyczny, zazwyczaj instrumentalny, wykonywany pomiędzy aktami opery, baletu lub sztuki teatralnej (muzyka antraktowa, zazwyczaj stanowiąca rodzaj muzyki incydentalnej). Przykładem może być tu Muzyka do Egmonta Ludwiga van Beethovena, gdzie muzyka antraktowa (obok uwertury, pieśni, melodramu i końcowej symfonii) towarzyszy inscenizacjom dramatu Egmont J.W. Goethego. Za “muzykę antraktową” nie uważa się jednak raczej samych uwertur.

Antrakt: Znaczenie słownikowe

Znaczenia słownikowe: czasem słowo “antrakt” oznacza przerwę w zabawie towarzyskiej, np. przerwę pomiędzy tańcami. W sensie metaforycznym: jakkolwiek rozumiana pauza, przerwa, przerywnik.

W innych językach: język angielski: interact lub (z francuskiego) entr’acte, także intermission; język francuski – entracte, zwłaszcza dawniej zapisywane też entr’acte; język niemiecki Zwischenakt, także Pause.

Etymologia: forma polska powstała z francuskiego entracte, które samo stanowi złożenie przyimka entre, “pomiędzy”, oraz rzeczownika acte, “akt”. Do niedawna słowo to w języku francuskim zapisywane było także w formie z apostrofem, jako entr’acte (do dziś w ten sposób w języku angielskim).

Antrakt: Synonimy

Synonimy: pauza, przerwa, przerwa między aktami, międzyakt, przerywnik, interludium.


Dodaj komentarz