Articles for tag: analiza, analiza tekstu, analiza treści, analiza zawartości, analiza zawartości mediów, autobiografia, content, dziennik, list, metodologia nauk humanistycznych, pamiętnik, treść

wenuspaleo

Analiza filmu

Analiza filmu, także analiza filmowa - rodzaj analizy naukowej (zobacz: analiza), zespół czynności badawczych mających na celu wyodrębnienie głównych elementów składowych utworu filmowego. Analiza montażowa.