Autopsja dokumentu

Autopsja dokumentu

Autopsja dokumentu, także autopsja (de visu) – oglądanie opisywanego dokumentu jako czynność badawcza w bibliotekarstwie, a także archiwistyce. Stanowi czynność konieczną przy sporządzaniu opisów katalogowych (uwzględniających tak cechy bibliograficzne, jak i indywidualne danego egzemplarza; zapisywanych na kartach katalogowych, gromadzonych w katalogach) i opisów bibliograficznych (zapis danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu) w bibliografii prymarnej (czyli bibliografii zawierającej właśnie opisy bibliograficzne sporządzone z autopsji). Autopsja rozumiana może więc być jako metoda sporządzania opisu bibliograficznego, której podstawą są dane uzyskane bezpośrednio z dokumentu pierwotnego, nie zaś z dokumentu pochodnego.


Określenie “de visu” znaczy po łacinie “naocznie”, “za pomocą wzroku”.

W innych językach: język angielski – autopsy; język francuski – autopsie; język niemiecki – Autopsie lub Aufhname “de visu”.


Dodaj komentarz