Budowa czasowników jednokrotnych i wielokrotnych

Budowa czasowników jednokrotnych i wielokrotnych w języku polskim – budowa słowotwórcza (struktura) czasowników oznaczających czynności powtarzalne (czasowniki wielokrotne) i oznaczających czynności o przebiegu jednorazowym (czasowniki jednokrotne). Czasowniki takie mają wspólny rdzeń, różnić się natomiast mogą przyrostkami, występowaniem lub brakiem przedrostka lub obocznością rdzenia, która towarzyszy różnicom w zakresie przyrostków. Przykłady: chodzićchadzać, popłakaćpopłakiwać, nieśćnosić, przesiedziećprzesiadywać.


Porównaj: Budowa słowotwórcza czasowników; Budowa czasowników niedokonanych i dokonanych.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

2 komentarze do “Budowa czasowników jednokrotnych i wielokrotnych”

Dodaj komentarz