Articles for tag: Aleksander Isačenko, alternacja, aoryst, aspekt, czasownik, czasowniki dokonane, czasowniki fazowe, czasowniki niedokonane, czynność, fleksja, gramatyka, gramem, imperfectum, Jerzy Kuryłowicz, język polski, języki romańskie, języki słowiańskie, kategoria gramatyczna, kategoria morfologiczna, koniugacja, morfem, motywacja, orzeczenie imienne, para, pary pojęć, Pier Marco Bertinetto, praeteritum, przedrostek, rodzaj czynności, semantem, sufiks, supletywizm, znaczenie wyrazu

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) - w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników - w sensie słowotwórczym. Także "uprzymiotnikowienie".