Aspekt

Aspekt, aspekt czasownika: kategoria gramatyczna czasownika, dzieląca ogół czasowników na dwie klasy, czasowniki dokonane i czasowniki niedokonane.

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) – w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników – w sensie słowotwórczym. Także “uprzymiotnikowienie”.