Budowa słowotwórcza wyrazu

Budowa słowotwórcza wyrazu: podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formanty.

Budowa słowotwórcza przysłówków

Budowa słowotwórcza przysłówków: struktura słowotwórcza przysłówków w języku polskim.

Budowa przymiotników

Budowa przymiotników: budowa słowotwórcza przymiotników w języku polskim.

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) – w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników – w sensie słowotwórczym. Także “uprzymiotnikowienie”.