Articles for tag: budowa rzeczowników, ekonomia języka, jeden, nazwa, styl dziennnikarski, słowotwórstwo, uniwerbizacja, verbum

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) - w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników - w sensie słowotwórczym. Także "uprzymiotnikowienie".