Baconique

Baconique, także repas baconique – w kuchni francuskiej: określenie historyczne posiłków, które składały się głównie z przygotowywanej na najróżniejsze sposoby wieprzowiny, tak świeżej, jak i solonej. Stosowane do XVI wieku.


Baconique a pochodzenie słowa “bekon”

Jest to starofrancuskie określenie posiłku złożonego z wieprzowiny – nazwę tę stosowano we Francji do XVI wieku włącznie. Potwierdza ona, że słowo “bekon” pochodzi z języka francuskiego, nie z języka angielskiego (co ma pewne znaczenie na tle francusko-angielskiej rywalizacji kulturowej). Nie oznacza to jednak, że sam bekon we współczesnym rozumieniu znany był już w okresie średniowiecza i renesansu. W Anglii bekon w postaci podobnej do współczesnej znany był od wieków, jego masowa produkcja rozpoczęła się jednak dopiero około 1770 roku w Wiltshire. Podobne postacie solonej wieprzowiny znane są także w innych krajach (np. włoska pancetta, polski boczek).

Wyraz ten spokrewniony jest z polskim polskim “bekon”, zapożyczonym jednak do języka polskiego nie bezpośrednio z języka francuskiego, ale z języka angielskiego (bacon). W języku francuskim słowo baconique pojawiło się jednak wcześniej, niż w języku angielskim. Samo ma jednak pochodzenie staroniemieckie – bahho, “tył”, w języku starofrancuskim występowało w formie bakko. To, co w Polsce nazywa się boczkiem, określa się natomiast we współczesnym języku francuskim terminem lard maigre.

 


Tagi
Leksykon języka angielskiegoLeksykon języka francuskiegoWielka encyklopedia kulinarna

Dodaj komentarz