Akcesja

Akcesja: przyjmowanie i rejestracja zbiorów bibliotecznych.