Archiwum podworskie

Archiwum podworskie – określenie, które polska archiwistyka przyjęła po drugiej światowej. Określa się w ten sposób upaństwowione archiwa dworskie (przy czym termin “archiwum” rozumie się tu nie jako jednostkę czy komórkę organizacyjną, ale jako zbiór lub zasób archiwalny).


Archiwa podworskie powstały w wyniku działalności osób prywatnych, rodzin i rodów – stanowią więc archiwa prywatne, często o charakterze archiwum gospodarczego. Zawierają materiały archiwalne związane z posiadanymi i zarządzanymi przez swoich twórców dobrami ziemskimi. Odnoszą się często także do spraw osobistych i rodzinnych oraz do wykonywanych przez swoich twórców funkcji publicznych. Podobny charakter ma występujące w terminologii archiwistycznej języka niemieckiego określenie Gutsarchiv.

Bibliografia:

  • Elżbieta Wierzbicka, Archiwa podworskie, rodzinne i rodowe, akta dóbr i osób : stan i opracowanie oraz problemy poziomu i dostępności informacji, “Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym”, t. 111 (2009/2010), s. 149-177.

Tagi
Encyklopedia ekonomiiEncyklopedia historyczna

Dodaj komentarz