Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

“Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (ABMK) – czasopismo naukowe (półrocznik) poświęcone kościelnym zbiorom archiwalnym, muzealnym i bibliotecznym w Polsce, a także problematyce źródeł historycznych i źródłoznawstwa. Wydawane od 1959 roku w Lublinie przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. ISSN 0518-3766.


Zobacz też: archiwum.

Od założenia czasopisma jego redaktorem był ksiądz Stanisław Librowski. Ukazuje się ono od czerwca 1959 roku, inicjatorami jego powstania byli ks. Stanisław Librowski i o. Romuald Gustaw. Trzy pierwsze tomy pisma były kwartalnikiem, od 1962 roku ukazuje się ono jako półrocznik. Kolejnymi redaktorami czasopisma byli ksiądz Joachim Giela (1992-1993), ksiądz Stanisław Tylus (1993-2000), ksiądz Włodzimierz Bielak (2001-2012). Obecnym redaktorem naczelnym jest Artur Hamryszczak.

Treść Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych stanowią przede wszystkim prace metodyczne stanowią prace metodyczne dotyczące tak historycznej, jak i obecnej problematyki zbiorów kościelnych; informacje biograficzne i bibliograficzne, w tym inwentarze rękopisów bibliotecznych i archiwalnych czy informacje i recenzje piśmiennictwa objętego profilem czasopisma; studia z historii archiwów, muzeów i bibliotek – przede wszystkim tych, które przechowują zabytki kultury katolickiej w Polsce; sprawozdania z działalności bieżącej tego rodzaju instytucji; teksty źródłowe dotyczące historii Kościoła w Polsce, w tym np. dokumenty fundacyjne i erekcyjne instytucji kościelnych, wizytacje kościołów i parafii w średniowieczu, statuty kapituł czy materiały z geografii historycznej i jej pogranicz; teksty hagiograficzne.

Materiały publikowane w czasopiśmie znacząco zwiększyło zainteresowanie problematyką zbiorów kościelnych przechowywanych w ośrodkach krajowych. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne to trzecie tego rodzaju czasopismo na świecie, po hiszpańskim roczniku “Scrínium” wydawanym od 1951 roku w Barcelonie oraz rzymskim roczniku “Archiva Ecclesiae” – czasopisma te obejmują jednak wyłącznie problematykę archiwistyczną.

Linki zewnętrzne:


Dodaj komentarz