Articles for tag: Archiva Ecclesiae, archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, archiwistyka, archiwum, Artur Hamryszczak, biblioteki, bibliotekoznawstwo, czasopisma, czasopisma naukowe, historia Kościoła, Joachim Giela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kościół katolicki, Lublin, muzealnictwo, muzeum, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, polskie czasopisma, Romuald Gustaw, Scrinium, Stanisław Librowski, Stanisław Tylus