Articles for tag: biblioteki, cenzura, czasopisma literackie, grupy poetyckie, historia literatury, instytucja literacka, kawiarnia literacka, krytyka literacka, kultura literacka, literatura, mecenat, nagrody literackie, pisarze, pokolenie literackie, prąd literacki, proces historycznoliteracki, program, program literacki, publiczność, recepcja dzieła literackiego, salon, salon literacki, socjologia czytelnictwa, socjologia literatury, wydawnictwa, zadania literatury, życie, życie literackie

Adiunkt biblioteczny

Adiunkt biblioteczny Adiunkt biblioteczny – stanowisko w służbie bibliotecznej; stanowisko służbowe w grupie bibliotekarzy dyplomowanych. Jest to zawód regulowany, wymaga się wykształcenia wyższego (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny), dorobku naukowego lub dydaktycznego w zakresie bibliotekarstwa lub informacji naukowej, znajomości co najmniej jednego języka obcego oraz złożenia egzaminu (względnie uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie ...