abondance

Abondance

Abondance – we francuskiej terminologii kulinarnej wino rozcieńczone wodą, przy czym najczęściej jest to określenie o zabarwieniu ironicznym lub żartobliwym.


Zobacz też: akwamanile i umywanie rąk.

Abondance – pochodzenie i znaczenie terminu

W języku francuskim słowo abondance (z łacińskiego abundantia) oznacza “obfitość”, “bogactwo”, w odniesieniu do rozcieńczonego wodą wina nie chodzi jednak o obfitość wina, ale o obfitość wody. W kulturze średniowiecznej i wczesnonowożytnej zmieszane z wodą wino podawane było często w szkołach i kolegiach – chodziło przy tym oczywiście o obniżenie kosztu wyżywienia uczniów i studentów. Ironiczne słowo “abondance” jest więc wyrazem humoru w dawnej kulturze studenckiej, a jednocześnie wyrazem niezadowolenia z materialnego ubóstwa studentów.

We współczesnym języku francuskim słowo to także ma wydźwięk pejoratywny. Odnosi się nie tyle do popularnego w południowej Europie zwyczaju mieszania wody z winem, co oznacza wino fałszowane lub takie, w którym ilość dodanej wody jest zbyt duża  – jego polskim odpowiednikiem jest więc “chrzczone wino”.

We współczesnej Francji silnie rozcieńczone wino także podaje się często do posiłków nastolatkom, a nawet dzieciom. Dawnej podawano je np. w szkołach dla dorastających panien oraz klerykom. Wino wodniste, niskiej jakości, pozbawione wyraźnego smaku (“chude”, “słabe”, “cienkusz”) nazywa się natomiast dilué.


Dodaj komentarz