Budowa liczebników porządkowych

Budowa liczebników porządkowych w języku polskim – budowa słowotwórcza (struktura słowotwórcza) liczebników porządkowych w języku polskim. Liczebniki porządkowe to wyrazy oznaczające kolejność porządkową przedmiotów (osób, właściwości itd.), np. pierwszy, setny. Zobacz hasło ogólne: budowa słowotwórcza liczebników.


Liczebniki porządkowe tworzy się w języku polskim od liczebników głównych za pomocą przyrostków. Przyrostki te to –y (-a, –e), –ny (-na, –ne), –ci (-cia, –cie), –ty (-ta, –te), –owy (-owa, –owe). Przykłady: siódmy, setny, trzeci, piąty. Funkcję formantu słowotwórczego spełnia więc tu paradygmat przymiotnikowy.


Dodaj komentarz