Budowa liczebników prostych

Budowa liczebników prostych w języku polskim – budowa słowotwórcza (struktura słowotwórcza) liczebników prostych. Liczebniki główne nie mają w języku polskim formantów przyrostkowych – np. jeden, dwa, trzy, sto, tysiąc. Formantów słowotwórczych we właściwym znaczeniu nie mają także te liczebniki główne, które cechują się budową dwuczłonową, a więc liczebniki typu dwanaście, siedemnaście, trzydzieści. Człony typu –naście i –dzieści były w rozwoju historycznym języka zestawieniami, uległy one jednak uproszczeniu. Zobacz hasło ogólne: budowa słowotwórcza liczebników.


Liczebniki proste należy odróżnić od liczebników głównych – część liczebników głównych to liczebniki złożone, o odmiennej strukturze słowotwórczej (należą do nich zestawienia rodzaju sto siedemdziesiąt trzy i zrosty typu osiemdziesiąt, trzysta).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz