Budowa czasowników niedokonanych i dokonanych

Budowa czasowników niedokonanych i dokonanych w języku polskim – struktura słowotwórcza czasowników zawierających niezależne od czasu informacje o dokonaniu czynności (czasowniki dokonane) oraz czasowników oznaczających rozwijanie się czynności (czasowniki niedokonane). W języku polskim budowa słowotwórcza par takich czasowników jest równoległa – większość par czasowników dokonanych i niedokonanych ma wspólny rdzeń, różnią się one natomiast występowaniem lub brakiem przedrostka. Występują także oboczności rdzenia towarzyszące różnicom w zakresie przyrostków. Przykłady: mieścićzmieścić, tracićstracić, ruszaćruszyć, sięgaćsięgnąć.


Porównaj: Budowa słowotwórcza czasowników; Budowa czasowników jednokrotnych i wielokrotnych.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz