Budowa liczebników mnożnych

Budowa liczebników mnożnych w języku polskim – budowa słowotwórcza (struktura słowotwórcza) liczebników mnożnych, tj. liczebników oznaczających, z ilu części składa się jakiś przedmiot (np. podwójny, czterokrotny). Zobacz hasło ogólne: budowa słowotwórcza liczebników.


Liczebniki mnożne tworzy się w języku polskim za pomocą: 1) przyrostka –ny (-na, –ne); 2) przedrostka po-; 3) obu tych formantów (przyrostka –ny i przedrostka po-) jednocześnie; 4) złożeń z wyrazem kroć.

Przykłady: po-dwój-ny, po-czwór-ny, wielo-kroć, wiele-kroć, siedmio-kroć, wielo-krot-ny.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz