Budowa liczebników zbiorowych

Budowa liczebników zbiorowych w języku polskim – budowa słowotwórcza (struktura słowotwórcza) liczebników zbiorowych. Liczebniki zbiorowe oznaczają zbiorowości osób różnej płci, istot niedorosłych a także przedmiotów, np. dwoje, troje, dziesięcioro. Zobacz hasło ogólne: budowa słowotwórcza liczebników.


Liczebniki zbiorowe tworzy się od form liczebników głównych za pomocą przyrostków –oje i –ro. Przykłady: dwadwo-je, trzytro-je, siedemsiedmi-oro. Od form liczebników zbiorowych tworzy się z kolei w języku polskim formy liczebników wielorakich (dwojaki, sześcioraki).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz