Budowa liczebników złożonych

Budowa liczebników złożonych w języku polskim – budowa słowotwórcza (struktura słowotwórcza) liczebników złożonych. Nie istnieją osobne formanty słowotwórcze języków złożonych, stanowić one mogą zestawienia (stanowiące jedną całość połączenia wyrazów samodzielnych znaczeniowo) lub złożenia (wyrazy oparte na dwóch lub więcej tematach) lub zrosty (zespolenie w jedną całość wyrazów zachowujących samodzielność składniową). Zobacz hasło ogólne: budowa słowotwórcza liczebników.


Przykłady liczebników złożonych stanowiących zrosty: osiemdziesiąt, trzysta, półtora, półtrzecia.

Przykłady liczebników złożonych stanowiących zestawienia: tysiąc dziewięćset, sześćdziesiąt pięć, sto trzydzieści cztery.

Przykłady liczebników złożonych stanowiących złożenia: stokroć.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz