Film archiwalny

Film archiwalny

Film archiwalny – określenie to ma dwa znaczenia, obejmuje filmy powstałe w wyniku montażu zarchiwizowanych materiałów filmowych oraz samodzielne filmy i wszelkiego rodzaju materiały zdjęciowe przynależące do zbiorów archiwum filmowego (zobacz: archiwum filmowe, filmoteka). W języku angielskim: archival film.

Filmy archiwalne rozumiane jako filmy, które przechowuje archiwum filmowe to przede wszystkim utwory filmowe zachowane jako cenne świadectwa historii kina i rozwoju sztuki filmowej we wszystkich jej aspektach. Filmy archiwalne powstałe w wyniku montażu starych materiałów filmowych są natomiast odmianą filmu kompilacyjnego lub filmu montażowego.

Zobacz też: zdjęcia archiwalne, ujęcie archiwalne.

Komentarze | Opinie | Forum