Budowa słowotwórcza wyrazu

Budowa słowotwórcza wyrazu: podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formanty.