Articles for tag: aeroakustyka, akustoelektronika, akustooptyka, akustyka, analiza dźwięku, architektura, Archytas z Tarentu, atmosfera, audiologia, barwa dźwięku, chaos deterministyczny, d, Didymos z Aleksandrii, dyfrakcja, dźwięk, emisja akustyczna, fala, filtr, fizyka, fonetyka, fraktal, Galileusz, geoakustyka, Georg Ohm, hałas, Hermann Grassmann, hydroakustyka, interferencja, mechanika kwantowa, monofonia, ochrona przed hałasem, Pitagoras, pogłos, pole akustyczne, powietrze, prawo Haasa, prędkość dźwięku, reżyseria dźwięku, scena, skala, stereofonia, system dźwiękowy, technika, Terpander, ultradźwięki, urbanistyka, wibroakustyka, zjawiska akustomagnetyczne

magodia

Magodia (magoidia) Magodia (magoidia) – w teatrze starożytnej Grecji rodzaj sceny komicznej. Obejmowała ona występy mężczyzn, którzy dla wywołania efektu komicznego występowali w strojach kobiet. Stanowiła osobny podgatunek mimu, który rozkwitał w III wieku p.n.e. Cechowała ją groteskowość i obsceniczność. Magodia w teatrze starożytnej Grecji Z literatury greckiej magodie przejął następnie mim rzymski. Męscy aktorzy ...