Articles for tag: agencja artystyczna, akrobatyka, aktor, bractwo, cyrk, kabaret, Literatura francuska, literatura prowansalska, literatura średniowieczna, minstrele, pieśń, ręce, recytacja, reklama, trubadurzy, truwerzy, zabawa, zaji, żart, zawo, zawody, zawody śpiewacze, żongler

wenuspaleo

Asystent reżysera

Asystent reżysera - zawód filmowy, asystenci reżysera są jego najbliższymi współpracownikami w przygotowaniu filmu, a następnie w pracy w czasie zdjęć. W języku angielskim: assistant director.

wenuspaleo

Asystent obrazu

Asystent obrazu (asystent kamery, asystent operatora): realizator, do którego obowiązków należy przede wszystkim opieka nad akcesoriami zdjęciowymi oraz odpowiedni dobór taśmy filmowej.

Adiunkt biblioteczny

Adiunkt biblioteczny Adiunkt biblioteczny – stanowisko w służbie bibliotecznej; stanowisko służbowe w grupie bibliotekarzy dyplomowanych. Jest to zawód regulowany, wymaga się wykształcenia wyższego (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny), dorobku naukowego lub dydaktycznego w zakresie bibliotekarstwa lub informacji naukowej, znajomości co najmniej jednego języka obcego oraz złożenia egzaminu (względnie uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie ...