Archiwum przejściowe

Archiwum przejściowe – w archiwistyce: specyficzny typ archiwum administracyjnego (omówionego w artykule archiwum), w zasadzie obcy modelom organizacyjnym archiwów polskich. Archiwa przejściowe powołane są do czasowego przechowywania materiałów archiwalnych. Po upływie określonego czasu te materiały archiwalne, które mają znaczenie historyczne przekazywane są do właściwego archiwum – miejsca przechowywania, którym jest archiwum historyczne, określane także jako archiwum wieczyste. Podobnie jak archiwa zbiorcze, zaliczane są do archiwów bieżących.


Archiwum przejściowe – funkcjonowanie

W archiwach przejściowych przechowuje się najczęściej materiały wytworzone na danym szczeblu administracji. Następnie przechodzą one kwerendy i selekcje, często wielokrotne. Selekcje te, po których materiały przenosi się do właściwego miejsca przechowywania, przeprowadzane są w nieco innym trybie, niż typowy dla archiwistyki polskiej. Pośród typów archiwów wykształconych w Polsce za zbliżone do archiwum przejściowego uznać można archiwum zakładowe.

W innych językach: język angielski – semi-current records; język niemiecki – Zwischenarchiv; język włoski – prearchivio lub archivio intermedio; język francuski – archives intermédiaires.


Tagi
Encyklopedia ekonomiiEncyklopedia historycznaEncyklopedia politologii

Dodaj komentarz